Gescheiden vrouwen blijven vaker alleen

Vier jaar na een echtscheiding woont de helft van de mannen opnieuw samen.
Vrouwen zijn dan nog beduidend vaker alleenstaand.
Ze verwachten ook minder vaak weer te gaan samenwonen dan mannen.

Aandeel ex-gehuwden dat weer samenwoont of dit verwacht te gaan doen

Aandeel ex-gehuwden dat weer samenwoont of dit verwacht te gaan doen

 

Gescheiden vrouwen verwachten vaker alleen te blijven
Van de vrouwen die tussen 2000 en 2004 zijn gescheiden, woonde een derde binnen vier jaar opnieuw samen. Naast dit aandeel was ook de animo om later weer te gaan samenwonen onder vrouwen kleiner dan onder mannen. Vier op de tien vrouwen verwachtten alleen te blijven wonen. Vrouwen willen vaker een LAT-relatie of geven er de voorkeur aan voorlopig geen relatie aan te gaan.

Thuiswonende kinderen verkleinen kans op nieuwe relatie
Na een echtscheiding blijven kinderen in de meeste gevallen bij hun moeder wonen. De aanwezigheid van kinderen verkleint de kans op het vinden van een nieuwe partner. Daarnaast stellen alleenstaande moeders een nieuwe samenwoonrelatie vaak uit tot de kinderen het huis uit zijn.

Kans op nieuwe relatie voor ongehuwde mannen en vrouwen gelijk
Van de mensen die tussen 2000 en 2004 uit elkaar zijn gegaan na een ongehuwde samenwoonrelatie, woonde circa de helft binnen vier jaar opnieuw samen. Mannen en vrouwen hebben na ongehuwd samenwonen een even grote kans op een nieuwe samenwoonrelatie. Dit heeft ermee te maken dat er bij een scheiding van ongehuwden veel minder vaak kinderen in het spel zijn dan wanneer gehuwden scheiden. Ook zijn ongehuwde samenwoners bij scheiding jonger dan gehuwden.

Bron: CBS