Radboud betaalt studie verpleegkundigen

Het UMC St Radboud in Nijmegen gaat het collegegeld betalen van studenten verpleegkunde die hun stages in het ziekenhuis lopen, en die zonder vertraging studeren. Het academische ziekenhuis heeft daarover een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

In de nieuwe variant die de HAN met ingang van collegejaar 2010-2011 aanbiedt, lopen studenten verpleegkunde in de eerste twee jaar van de opleiding al hun stages in het UMC St Radboud. Als een student aan het einde van het jaar doorgaat naar het volgende, betaalt het ziekenhuis hem of haar het collegegeld terug.
Het UMC St Radboud wil op die manier meer jongeren interesseren voor verpleegkunde, en hen bovendien al op voorhand aan zich binden. De komende jaren dreigen, onder meer door de vergrijzing, grote personeelstekorten in de gezondheidszorg.